เวียดนาม

 

เวียดนาม (Vietnam) มีชื่ออย่างเป็นทางการคือ สาธารณรัฐสังคมนิยมเวียดนาม (The Socialist Republic of Vietnam) เป็นประเทศที่มีสถานที่ท่องเที่ยวทางธรรมชาติที่ยังคงความงดงาม        รวมถึงมีแหล่งท่องเที่ยวที่เป็นมรดกโลกหลายแห่งด้วยกัน 

อาทิ  ฮาลองเบย์ (Ha Long Bay), นั่งกระเช้า ( Queen Cable Car), หมู่บ้านชาวเขา (Cat Cat Village), สุสานโฮจิมินห์ (Ho Chi Minh’s Mausoleum), โรเลอร์โคสเตอร์ (Roller Coaster-Crazy House)สวนดอกไม้เมืองหนาวดาลัด (Flower Garden Dalat), หมู่บ้านดินเหนียว (Clay Pot Village), ซาปา (Sa Pa), ภูเขาทรายสีขาว (White Sand Dune of Mui Ne),                  เมืองเก่าฮอยอัน (Hoi An Old Town), ฯลฯ

 

                                                       " The Simple wish of Travel "


โปรแกรมทัวร์เวียดนาม

Visitors: 15,313