กัมพูชา

 

กัมพูชา (Cambodia) มีชื่อเต็มว่าราชอาณาจักรกัมพูชา (Kingdom of Cambodia) ซึ่งเป็นประเทศที่มีศิลปวัฒนธรรม ขนบธรรมเนียมประเพณี ศาสนาและสถาปัตยกรรมต่างๆ                          ใกล้เคียงกับประเทศไทย ทั้งนี้กัมพูชา (Cambodia) มีสถานที่สำคัญทางประวัติศาสตร์รวมทั้งโบราณสถานที่มีความงดงามน่าประทับใจอยู่มากมาย 

อาทิ นครวัด (Angkor Wat), นครธม (Angkor Thom), โตนเลสาบ (Tonle Sap), องค์เจ๊ก องค์จอม( (Ongjec Ongchom), ปราสาทบันทายศรี (Banteay Srei),                                     ปราสาทพระขรรค์ (Preah Khan), พนมบาเค็ง (Phnom Bakheng), ฯลฯ


                                                                                                                              " The Simple wish of Travel "


โปรแกรมทัวร์กัมพูชา

Visitors: 15,313