รัสเซีย

 

รัสเซีย (Rissia) มีชื่ออย่างเป็นทางการว่า สหพันธรัฐรัสเซีย (Russian Federation)
เป็นประเทศใหญ่ที่สุดในโลก มีพื้นที่ กว่า 10,000,000 ตารางกิโลเมตร ครอบคลุมพื้นที่ที่สามารถอยู่อาศัยของโลกถึงหนึ่งในแปดของพื้นที่อยู่อาศัยของโลกทั้งหมด กินอาณาบริเวณถึง 2 ทวีป ได้แก่ ยุโรปและเอเชียทำให้สถานที่ท่องเที่ยวมีเอกลักษณ์เฉพาะตัว และมีความสวยงาม 

อาทิ มหาวิหารเซนต์ซาเวียร์ (Cathedral of Christ the Saviour),สถานีรถไฟใต้ดินเมืองมอสโคว์ (Moscow Metro), ถนนอารบัต (Arbat Street), โบสถ์อัสสัมชัญ (Assumption Church), โบสถ์ทรินิตี้ (Holy Trinity), พระราชวังเครมลิน (Grand Kremlin Palace), มหาวิหารอาร์คแอนด์เกิล มิคาเอล (The Archangel Michael), พิพิธภัณฑ์อาร์เมอรี่ แชมเบอร์ (State Armoury Chamber Museum), มหาวิหารเซนต์บาซิล (Saint Basil's Cathedral), ห้างสรรพสินค้ากุม (GUM Department store), สแปร์โร่ฮิลล์ (Sparrow Hill), ฯลฯ

 


                                                    

                                                   " The Simple wish of Travel "


โปรแกรมทัวร์รัสเซีย

Visitors: 15,313