ไต้หวัน

 

ไต้หวัน(Taiwan) มีชื่อเสียงด้านยอดเขาสูงชันและป่าดิบในสภาพที่สมูรณ์สวยงามเมืองใหญ่ๆที่มีชื่อเสียงของไต้หวันจะอยู่ติดทะเลทางตะวันตก
เช่น เมืองหลวงไทเป(Taipei)ทางตอนเหนือ และเมืองเกาสง(Kaohsiung)ทางตอนใต้ นอกจากนั้นยังมีแหล่งท่องเที่ยวที่หลากหลายซึ่งผสมผสานกันได้อย่างลงตัว                                            ทั้งความทันสมัย ศาสนา ศิลปะวัฒนธรรม ป่าไม้และภูเขาที่ยิ่งใหญ่และสวยงาม และอาหารที่ถูกปากนักท่องเที่ยวไปทั่วโลก 

 อาทิ  อุทยานธรณีเย่หลิว (Yehliu Geopark), อาลีซาน(Alishan), จิ่วเฟิน (Jiufen Old Street), ทะเลสาบสุริยันจันทรา(Sun Moon Lake), ตึกไทเป 101 (Taipei 101),                             อนุสรณ์เจียงไคเช็ค(Chiang Kai-Shek Memorial Hall), ตลาดซีเหมิอนตง (Ximending)

 

 

                                                                  " The Simple wish of Travel "

 

โปรแกรมทัวร์ไต้หวัน

Visitors: 15,313