โปรแกรมทัวร์ : AUSTRALIA , NEW ZEALAND

Wishsim Travel ได้รวมโปรแกรมทัวร์ 2 ประเทศจากทวีปออสเตรเลียที่เราคัดสรรมาอย่างดี 

 

 

 

  " The Simple wish of Travel "

 


  • Australia.jpg
    ออสเตรเลีย (Australia) หรือชื่อทางการคือ เครือรัฐออสเตรเลีย (Commonwealth of Australia)เป็นประเทศซึ่งประกอบด้วยแผ่นดินหลักของทวีปออสเตรเลีย, เกาะแทสเมเนีย และเกาะอื่น ๆ ในมหาสมุทรอ...

  • New zealand.jpg
    นิวซีแลนด์ (New Zealand) เป็นประเทศที่ประกอบด้วยเกาะใหญ่ 2 เกาะ รวมถึงเกาะเล็ก ๆ จำนวนหนึ่ง ในมหาสมุทรแปซิฟิกตอนตะวันตกเฉียงใต้พื้นที่ส่วนใหญ่ของประเทศมีภูมิอากาศเขตอบอุ่...
Visitors: 33,370